Alati za pristupačnost

Tko smo

skola 2

Obrtnička škola Koprivnica uz partnersku ustanovu Strukovnu školu Đurđevac je 2018. godine imenovana Centrom kompetentnosti iz (pod)sektora elektrotehnike i računalstva. Prijavitelj projekta je Obrtnička škola Koprivnica koja trenutno ima 106 zaposlenika i 5 stručnih suradnika.

Postojeći prostorni kapaciteti Obrtničke škole uključuju 17 učionica ukupne površine 687 m2 i 18 praktikuma ukupne površine 942 m2. Sve navedene kapacitete je u školskoj godini 2018./2019. koristilo 560 polaznika u 8 obrazovnih sektora koji uključuju 29 programa obrazovanja.

skola 1

Projektni partner u projektu je Strukovna škola Đurđevac u kojoj je trenutno zaposleno 87 djelatnika od čega je njih 70 nastavno osoblje. U školskoj godini 2018./2019. u 30 razrednih odjeljenja školu je pohađalo 514 učenika. Strukovna škola raspolaže sa sveukupno 12 standardnih učionica, 7 kombiniranih učionica te 11 praktikuma.

Projektni partner u projektu je i Koprivničko-križevačka županija. Koprivničko-križevačka županija je osnivač Obrtničke škole Koprivnica te Strukovne škole Đurđevac.

  • MISIJA

Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta rada u (pod)sektoru elektrotehnike i računalstva strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika. Unaprjeđenje infrastrukture regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u Koprivničko-križevačkoj županiji u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU. Rekonstruirati, dograditi i opremiti postojeću zgradu Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, tj. zgradu Obrtničke škole Koprivnica te zgradu partnerske ustanove Strukovne škole Đurđevac.

  • VIZIJA

Postati jedan od vodećih centara izvrsnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju iz (pod)sektora elektrotehnike i računalstva primjenjujući inovativne metoda učenja, poticanje izvrsnosti obrazovnog kadra u srednjoškolskom, visokom obrazovanju te cjeloživotnom učenju u skladu s potrebama gospodarstva. Sve navedeno realizirati u suradnji s drugim obrazovnim ustanovama, javnim, privatnim i civilnim sektorom te istim ili sličnim centrima u EU.

Pin It

Obrtnička škola Koprivnica
Strukovna škola Đurđevac
Koprivničko - križevačka županija
PORA